Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Metinler

 

DEFACTO GIFT CLUB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Basın Ekspres Yolu, Bahariye Caddesi, No.31, 34303, Halkalı, Küçükçekmece – İSTANBUL adresinde mukim Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“DeFacto”) ile www.defacto.com.tr internet sitesine üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında internet sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

2.1. Üye, 18 yaşının üzerinde olma koşulunu sağladığını, üyelik kayıt işlemleri sırasında talep edilmesi durumunda bu koşulu sağladığını gösterir nitelikte kimlik, pasaport vb. resmî kimlik belgelerini ibraz edeceğini kabul eder. 18 yaşından küçüklerin DeFacto Gift Club üyeliği veli veya yasal vasisinin yazılı onayına tabidir.

2.2. Üye, www.defacto.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, DeFacto’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin DeFacto tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder.

2.3. Üye, DeFacto üzerinden oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye, üyelik oluşturmak için kullandığı aynı şifrenin birden fazla platformda kullanılmaması gerektiğini bildiğini kabul eder. Üye’nin www.defacto.com.tr internet sitesine üye olurken kullandığı e-posta adresinin ve oluşturduğu şifrenin güvenliği ve gizliliği Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DeFacto'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DeFacto’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.4. Üye, www.defacto.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.5. DeFacto, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya DeFacto internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.6. DeFacto, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.7. Üye, www.defacto.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.8. www.defacto.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen yazılı düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve DeFacto’nun bu düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DeFacto’ya yöneltilebilecek herhangi bir talepte DeFacto ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır. Ayrıca, yayınlanmasını tercih ettiğiniz içeriklerde ve paylaştığınız yorumlarda yer alan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek ve üçüncü kişi kullanıcıların erişebileceği şekilde DeFacto’ya ait platformunda aleni olarak yayınlanacaktır. DeFacto platformlarında yapacağınız paylaşımlarınız ve yorumlarınız kapsamında hangi bilgilerinizin yayınlanacağını siz belirleyebilirsiniz. Ancak, bu işlemi yapmanız, ilgili verileri aleni hale getirecek olup DeFacto platformlarını kullanan diğer kullanıcılar bu verilere erişebilecektir.

2.9. Üye, tüm hakları DeFacto’ya ait olan ve www.defacto.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, logo, slogan, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

2.10.         DeFacto, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.defacto.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DeFacto'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

2.11.         Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

2.12.         İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DeFacto’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DeFacto'nun üyeye karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.13.         DeFacto, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve aktarılmasında KVKK ve sair mevzuata uygun davranmakta, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek derecede önem vermekte ve KVKK’nın 12. maddesi gereği güncel teknolojik gelişmelerle uyumluluk arz eden teknik ve idari tedbirleri almaktadır. DeFacto, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, verilerin yetkisiz kullanımını veya yetkisiz üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermektedir. Bu çerçevede DeFacto, kusuru bulunmaksızın verilerin ifşa edilip yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde sorumlu tutulamaz.

2.14.         DeFacto Gift Club üyesi olmanız durumunda DeFacto internet sitesi ve uygulamaları aracılığıyla topladığımız kişisel veriler; kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, özelleştirilmiş kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, profilleme yapılması, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre DeFacto’ya ait ürünlerin sizlere özelleştirilerek sunulması/önerilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. DeFacto, DeFacto Gift Club üyelik işlemlerini yürütebilmek ve size özel hizmetler sunabilmek için sunucuları yurt dışında bulunan bulut hizmet altyapılarını kullanmaktadır. DeFacto Gift Club üyesi olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin DeFacto adına sunucuları yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. DeFacto kişisel verilerinizi, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla; üyelik işlemlerinin yürütülmesi, internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Detaylı bilgi edinmek için Üye Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni inceleyebilirsiniz.

2.15.         Üyelik kapsamında temin edilen kişisel verileriniz ile bu kişisel verilerin işleme ve aktarım amaçları, ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız ve DeFacto’ya başvuru yöntemlerinin detayları hususunda bilgi edinmek için Üye Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Ayrıca, DeFacto Gift Club üyesi olurken verdiğiniz doğum günü bilginiz dışındaki diğer kişisel verilerinizi Hesabım sayfasından her zaman güncelleme imkanına sahipsiniz. Siparişinizin durumuna ilişkin bilgilendirme içerikli iletiler haricinde ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi de Hesabım sayfasından yönetebilirsiniz. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi kapattığınızda devam eden üyelik işlemleriniz, üyelik ayarlarınız, alışverişleriniz ve siparişleriniz ile ilgili olarak kampanya, promosyon, tanıtım vb. amaçlar taşımayan bilgilendirici nitelikte arama, SMS, e-posta ve bildirim almaya devam edebilirsiniz.

2.16.         Kazanılan Gift Puan’ların son kullanım tarihleri bulunmakta olup söz konusu son kullanım tarihleri DeFacto tarafından güncellenebilir. Belirtilen süre zarfında puanların kullanılmadığı durumda ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın Gift Puanlar geçerliliğini yitirecektir. Üyenin, olası bir teknik hatadan dolayı harcayamadığı ve geçerliliğini yitiren Gift Puanları, hatanın Üye tarafından görselle ibraz edilmesine istinaden, DeFacto’nun ilgili ekipleri tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda Üye hesabına tanımlanabilecektir. Üye, DeFacto Gift Club üyeliğini sona erdirmeyi talep etmesi durumunda hesabına tanımlanmış Gift Puan’ları bulunuyorsa üç ay içerisinde kullanması gerektiğini; aksi halde Gift Puanların geçerliliğini yitireceğini bildiğini kabul eder.

2.17.         Elde edilen Gift Puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz, kişiye özeldir ve farklı hesaplara ait Gift Puanlar birleştirilemez ve devredilemez. Üye, Gift Puan’dan faydalanması için numarasını, kullanıcı adı ve/veya bu kapsamdaki her nevi bilgiyi başkasına açıklamamayı, vermemeyi, kullandırmamayı, bunların uygun güvenlik düzeyi dahilinde saklanmasından bizzat sorumlu olduğunu; sahip olduğu üyeliğin, başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya üyeliğinin suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, DeFacto’yu derhal bilgilendirmesi gerektiğini, üyeliğinin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

2.18.         İlk alışverişinizde kazanılan Gift Puan’ı bir sonraki alışverişinizde kullanma hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, Gift Puan kullandığınız ikinci alışveriş sonrasında Gift Puan kazanmanızı sağlayan ilk alışverişinize konu ürünleri iade etmeniz halinde ilk alışverişte kazanılan Gift Puan tutarı bakiyenizden düşüldükten sonra iade gerçekleştirilecektir. Örneğin, ilk alışverişinizde 500 TL değerindeki alışveriş karşılığında kazandığınız 50 TL değerindeki Gift Puanı ikinci alışverişinizde kullandıktan sonra Gift Puanı kazanmanızı sağlayan ilk alışverişinize konu ürünleri iade etmek isterseniz ilk alışverişinizin tutarı olan 500 TL yerine tarafınıza 450 TL iade edilecektir. Gift Puan kullanım şartlarına ilişkin detaylara Sıkça Sorulan Sorular kısmından ulaşabilirsiniz.

2.19.         DeFacto kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. DeFacto, üyenin www.defacto.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.20.         DeFacto, www.defacto.com.tr internet sitesinin çalışmasını herhangi bir zamanda ve geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. DeFacto sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.defacto.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.21.         DeFacto internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye DeFacto internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.22.         DeFacto’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üye kişileri üyelikten çıkarma, üyelik başvurularını reddetme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme, Gift Puan’ları geri alma hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu üye olmadan önce kabul eder. Bu durumda DeFacto’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.23.         www.defacto.com.tr satışları stoklar ile sınırlıdır. www.defacto.com.tr stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.defacto.com.tr veya DeFacto mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.defacto.com.tr’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.defacto.com.tr ’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.defacto.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.24.         DeFacto ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.defacto.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Değişiklikler www.defacto.com.tr’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2.25.         Üye, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, kampanya, puan vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle faydalanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan DeFacto hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

2.26.         Üye, DeFacto’nun, sahtecilik şüphesiyle (yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı teslimat adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması) bir satın alma işleminin kendisine haber verilmeksizin iptal etme hakkına sahip olduğunu; bu nedenle herhangi bir talepte bulunamayacağını; hesabına tanımlanan Gift Puanlar’ı sileceğini; hesaba tanımlanan Gift Puanlar’ın kullanılmasından DeFacto’nun zarara uğraması halinde zararların karşılanması için kendisine rücu edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.       İhtilafların Çözümü:

3.1. Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda DeFacto’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. DeFacto kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3. İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya DeFacto tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

ÜYE AYDINLATMA METNİ
DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (‘‘DeFacto’’) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, DeFacto Gift Club üyeliğiniz kapsamında çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz açısından siz üyelerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bununla birlikte, DeFacto’ya ait internet sitelerinde kullanılan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine, kullanılan çerez türlerine ve işbu çerezlere ilişkin yönetim tercihlerinize ilişkin detaylı bilgilere Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ
DeFacto mağazaları, web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden DeFacto Gift Club üyesi olmanız halinde kişisel verileriniz, KVKK ve sair düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kimlik bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kimlik bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik formlar, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler ve üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
E-posta Adresi, Adres Bilgisi, Cep Telefonu Numarası
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
İletişim bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
İletişim bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik formlar, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, sözleşmeler ve üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Fatura Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Sipariş Numarası, Müşteri Numarası, DeFacto Gift Club Üyelik Bilgileri, İade Bilgileri, DeFacto Gift Club Puan Bilgileri, Anket Yanıtları, Talep, Öneri ve Şikayet Bilgileri, Kargo Bilgileri, Ürün Bilgileri, İndirim Kodu ve Hediye Çeki Bilgileri, Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Müşteri Yorumları, Bedenimi Bul Uygulaması Kapsamında Toplanan Bilgiler, Soruşturmalar / Dolandırıcılık İşlemlerinin Kontrol Edilmesi Faaliyetleri Kapsamında Gündeme Gelen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Müşteri İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Müşteri işlem bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Müşteri İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Müşteri işlem bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik ortamlar ve formlar, e-postalar, sözleşmeler, programlar/yazılımlar ve üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kampanya Çalışmaları Kapsamında Elde Edilen Bilgiler, Çerez Kayıtları, Hedefleme/Segmentasyon/Profilleme Çalışmaları Kapsamında Elde Edilen Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Pazarlama bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
KVKK’nın 5. maddesinde sayılan sebepler haricinde Pazarlama verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak pazarlama verileriniz işlenecektir.
Pazarlama Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Pazarlama bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik sistemler, elektronik formlar, e-postalar, programlar/yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Bilgileri, Browser Bilgileri, Kullanıcı Cihazı İşletim Sistemi Bilgileri, Port Bilgisi, Trafik Verileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 
İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri
İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler; bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Fotoğraf ve Video Kaydı
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sunulan Hizmetlere İlişkin Etkin Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunulması, Talep Konusu Hakkında Destek Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Araştırma ve İncelemelerin Yapılması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, İlerde Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılması, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri ve sosyal medya platformları vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Uyuşmazlık Halinde; Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Hukuki işlem bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Hukuki işlem bilgileriniz; resmi yazılar ve diğer basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İade ve Ödeme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Finans bilgileriniz, DeFacto tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri
Finans bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler, elektronik formlar, e-postalar, platformumuzda yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Yukarıda yer alan bilgilerin yanı sıra, DeFacto platformları kapsamında kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, özelleştirilmiş kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, profilleme yapılması, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre DeFacto’ya ait ürünlerin özelleştirilerek sunulması/önerilmesi amaçlarıyla yukarıda yer alan kişisel verilerinizi ve beğeni, tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarınıza dair bilgilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlemekteyiz. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Açık Rıza Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ayrıca, DeFacto platformlarında yayınlanmasını tercih ettiğiniz içeriklerde ve paylaştığınız yorumlarda yer alan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek ve üçüncü kişi kullanıcıların erişebileceği şekilde DeFacto platformunda aleni olarak yayınlanacaktır. Yapacağınız paylaşımlarınız ve yorumlarınız kapsamında hangi bilgilerinizin yayınlanacağını siz belirleyebilirsiniz. Ancak, bu işlemi yapmanızın ilgili verileri aleni hale getireceğini ve DeFacto platformunu kullanan diğer üyelerin bu verilere erişebileceğini lütfen unutmayınız. Platformda yer almasını tercih edeceğiniz kişisel verileriniz; Kanun’un 28/2-b maddesine göre “verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi” kapsamında değerlendirilecek olup, bu veriler açısından veri sorumlusu olarak siz üyelerimizi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmayacak ve zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız açısından DeFacto’ya karşı bir talepte bulunamayacaksınız. Diğer üyelerimizin ve/veya başkaca üçüncü kişilerin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak paylaşmanız ve ifşa etmeniz durumunda, sorumluluk sizin üzerinizde olacaktır. Detaylı bilgi için Üyelik Sözleşmemizdeki ilgili hükümleri incelebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz,
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla satış sürecinde işbirliği içinde faaliyet gösterilen İş Ortakları’na, kargo gönderim sürecini sağlayan kargo şirketleri, denetim ve kontrol sürecinde hizmet alınan bağımsız denetim firmaları, mali danışmanlık firmaları ve aracı hizmet sağlayıcılar gibi Tedarikçiler’e, finansal işlerin yönetilmesinde faaliyet gösterilen bankalar ve ödeme kuruluşları gibi Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne, İştirak Şirketler’e ve Bağlı Ortaklıklar’a
aktarılmaktadır.
 • DeFacto tarafından yürütülen sosyal medya faaliyetleri kapsamında; fotoğraf ve video kayıt bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Herkese Açık olarak DeFacto tarafından yönetilen sosyal medya platformlarında ve internet sitesinde paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, DeFacto Gift Club üyelik kaydı oluşturmanız halinde, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak (Detaylı bilgi edinmek için Açık Rıza Metnimizi inceleyiniz) ve gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak, DeFacto adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.
İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘KVK Başvuru Formu’’ aracılığıyla;
 • Daha önce DeFacto’ya bildirilen ve DeFacto’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden kvkk@defacto.com.tr  adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Basın Ekspres Yolu Bahariye Cd. No.31 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@defacto.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle defactoperakende.hukuk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
DeFacto’ya iletebilirsiniz.
BAŞVURUNUZDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
 • isim, soyisim,
 • başvuru yazılı ise imza,
 • T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası),
 • tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile
 • talep konusu.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri ile gönderilir.
AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ
DeFacto platformları kapsamında değişen hizmetler ve koşullar ile kanuni gelişmeler doğrultusunda Aydınlatma Metni değişiklik gösterebilecek olup, en güncel Aydınlatma Metnimize internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.
 
Açık Rıza Metni
Şirketimiz DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi platformları üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. 2005 yılından bu yana perakendecilik ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Şirketimizin hizmetlerinden faydalanmak için platformlarımıza üyelik zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak DeFacto Gift Club Üyeliği; kullanım alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek üyelerimizin kendilerine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almaları ve alışveriş deneyimi yaşamaları amacıyla tasarlanmıştır.
Kişiye özgü bu hizmetlerin ve avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’ veya ‘’Kanun’’) düzenlemeleri uyarınca kişisel verileriniz aşağıda detaylandırıldığı üzere açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve aktarılacaktır. Açık rıza vermek istemezseniz, platformumuz hizmetlerinden ‘’Üye Olmadan Devam Et’’ seçeneğiyle her zaman yararlanmaya devam edebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Aydınlatma Metnimizde detaylı olarak belirtilen kişisel verilerin yanı sıra, DeFacto platformları kapsamında kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, çapraz satış faaliyetlerinin yürütülmesi, hedef kitle belirlenmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz  faaliyetleri ile şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, özelleştirilmiş kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, profilleme yapılması, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre DeFacto’ya ait ürünlerin özelleştirilerek sunulması/önerilmesi amaçlarıyla Aydınlatma Metnimizde yer alan kişisel verilerinizi ve beğeni, tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarınıza dair bilgilerinizi KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrasında düzenleme altına alınan açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması
Rıza göstererek DeFacto platformlarına üyesi olmanız halinde; Aydınlatma Metnimizde detayları açıklanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak ve güncel teknolojik gelişmelerle uyumluluk arz eden gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, tarafınıza hedeflenen hizmet kalitesini sunabileceğimiz ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz teknoloji alanındaki bulut hizmet altyapı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza saklama ve arşiv faaliyetlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılacaktır. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan yazılımların, programların ve sistemlerin kullanılması nedeniyle otomatik olarak yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki yerleşik herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır.
 
Yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarınızı öğrendikten sonra kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına özgür iradeniz neticesinde muvafakat ettiğinizi ‘’Üye Ol’’ butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.
 
 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Metin
 
Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni
DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“DeFacto”) olarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni’ni hazırladık.
Bu kapsamda, DeFacto İnternet Sitesi ve Mobil Uygulaması’nda yer alan üyelik ekranları ve elektronik formlar aracılığıyla ve mağaza alışverişlerinizde/işlemlerinizde mağaza görevlimizle sözlü olarak paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad, soyad) ve iletişim bilgileriniz (cep telefonu numarası, elektronik posta adresi) ticari ileti onayı vermeniz halinde; DeFacto tarafından pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere, SMS, telefon, e-posta dahil onay vermiş olduğunuz kanallar üzerinden ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ETK’nın 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.
Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.
DeFacto tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ayrıca operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek hizmetlerinin alınması amacıyla yurt içinde bulunan DeFacto iştiraklerine, hissedarlarına ve bağlı ortaklıklarına aktarılabilecektir. Öte yandan pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin ticari elektronik ileti (SMS/E-mail/Arama) gönderiminin sağlanması için DeFacto iş ortakları ve tedarikçileri ile gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınız mevcut olup, taleplerinizi; sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kvkk@defacto.com.tr mail adresine yahut kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle defactoperakende.hukuk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz veya yazılı olarak Basın Ekspres Yolu Bahariye Cd. No.31-34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.
DeFacto tarafından tarafınıza gönderilen ticari elektronik iletileri reddetmek istemeniz durumunda aşağıda belirtilen başvuru kanalları aracılığıyla ret bildiriminde bulunabilirsiniz:
 • DF RET yazarak 7889’a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.
 • DeFacto üye sayfanızda “Hesap Ayarlarım” sekmesi altında yer alan “İletişim İzinlerim” kısmından izinlerinizi yönetebilirsiniz.
 • Çağrı Merkezimizi 0850 333 22 86 numaradan arayabilirsiniz.
 • DeFacto Müşteri Hizmetlerine destek@defacto.com.tr e-posta iletebilirsiniz.
 • İnternet sitesi İletişim Formunu doldurabilirsiniz.
 • İnternet sitemizde sağ alt köşede yer alan “Çözüm Danışmanı”na ulaşabilirsiniz.

 
 

İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi ve açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerez Tercihleri paneli aracılığıyla her zaman yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.