Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP
DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. - GIFT CLUB SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
 1. Sözleşmenin Konusu ve Taraflar
  • Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi’ne (“DeFacto”) ait Defacto Gift Club Sadakat Programı (“Program”) Üyelik Formunu doldurarak Üyelik Koşulları ve Açık Rıza Beyanını kabul eden (“Üye”), program üyelerine yönelik DeFacto tarafından uygulanacak; genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma ve harcama, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş müşteri memnuniyeti odaklı Program’a üye olmayı, bu Program’dan ve yürürlüğe sokulabilecek diğer uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğini beyan eder. Üye ve Defacto sözleşmede birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
 
 1. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri
  • Üye, 18 yaşın üzerinde olma koşulunu sağladığını, üyelik kayıt işlemleri sırasında talep edilmesi durumunda bu koşulu sağladığını gösterir nitelikte kimlik, pasaport vb. resmî kimlik belgelerini ibraz edeceğini kabul eder.18 yaşından küçüklerin Program üyeliği veli veya yasal vasisinin yazılı onayına tabidir.  
  • Program’dan yalnızca gerçek kişiler faydalanabilir, şirketler, ortaklıklar ve benzeri kurumlar için program kapalıdır. Program kişiye özeldir, Program kapsamında edinilen promosyon, puan gibi imkanların DeFacto’nun onayı olmaksızın başka üyelere yahut üçüncü kişilere kısmen ya da tamamen devir ya da temlik edilmesi söz konusu değildir.    
  • DeFacto Sadakat Programı kapsamında kazanılan puanların son kullanım tarihleri bulunmakta olup söz konusu son kullanım tarihleri ve kampanya süreleri program kapsamında belirlenen kampanyalara göre değişkenlik gösterebilir. Her bir kampanyaya ilişkin  koşulları defacto.com.tr/giftclub/kampanyalar adresinde detaylı olarak belirtilmekte olup Üye, söz konusu kampanyaya ilişkin kampanya detaylarını işbu şekilde incelemeyi ve kampanya detaylarının farklı bir şekilde deklare edilmeyeceğini ve kampanya detaylarının ekstra bir bilgilendirme vasıtası kullanılmamasını kabul, beyan ve taahhüt eder.   Kampanya detayları kapsamında belirtilen söz konusu belirtilen süre zarfında puanların kullanılmadığı durumda ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın üye puanları silinecektir.
  • Program, DeFacto tarafından dilediği zaman, herhangi bir sebep ileri sürülmesine gerek olmaksızın, tek taraflı olarak sona erdirilebileceği gibi DeFacto uygun görmediği Program başvurularını reddetme ve Program’a üye kişileri programdan çıkarma hakkını da saklı tutmaktadır.
  • Program dahilinde aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda Üyeler’in kişisel verilerine ilişkin işleme şartları defacto.com.tr/giftclub/aydinlatma-metni adresinden ulaşılabilen Sadakat Programı KVKK Aydınlatma Metni uyarınca detaylı olarak  sunulmaktadır.
  • Üye, işbu Program ve ileride oluşturulabilecek müşteri memnuniyeti odaklı başka hizmetlere ilişkin hak ve hizmetlerden yararlanabilmek ve işbu madde 6’da  detayları yer alan amaçlarla işlenebilmesi için kendisine ait kişisel verileri ve diğer sair bilgileri kanunlar önünde doğru ve eksiksiz olarak beyan edeceğini, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklikleri Müşteri Hizmetleri üzerinden DeFacto’ya bildirerek güncelleme yapacağını aksi halde DeFacto’nun sorumlu olmayacağını ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle üyelik işlemi gerçekleştirmesi durumunda DeFacto tarafından üyeliğinin tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle sebeple DeFacto nezdinde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olacağını ve söz konusu zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Üye, program kapsamında toplanan kişisel verilerinin https://www.defacto.com.tr/   adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi , DeFacto’nun iş ortaklarına, DeFacto operasyonlarının yönetilmesi için gerekli olan DeFacto personeline, tedarikçilerine, 6698 Sayılı Kanun uyarınca yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından yasalara uygun olmak kaydıyla işlenebileceğini kabul eder. Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin detaylı bilgi defacto.com.tr/giftclub/aydinlatma-metni adresi üzerinden,  Sadakat Programı KVKK Aydınlatma Metni aracılığıyla ulaşılabilir.  Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini çağrı merkezi kanalı ile veya kvkk@defacto.com.tr adresine gönderilen elektronik posta kanalı ile DeFacto’ya dilediği zaman bildirebilir. Ancak Üye, paylaşmaktan imtina ettiği kişisel verilerinin hizmetin devamlılığı açısından işlenmesinin zorunlu olması durumunda üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder.    
  • Taraflardan her biri diğer tarafın kendisiyle paylaştığı kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri sözleşmeye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde kanuni yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla başka herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İnternet, GSM ve iletişim hizmeti altyapısını sağlayan firmalardan kaynaklanan ve DeFacto’nun sorumlu olmadığı arıza ve teknik sorunlar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan dolayı DeFacto sorumlu tutulamaz.
  • Defacto tarafından https://www.defacto.com.tr/ adresli internet sitesinin ve mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  • Program kapsamında Üyelere ait kişisel veriler ve diğer sair bilgiler; kayıp, hırsızlık, ifşa, yetkisiz kullanım veya siber saldırılara karşı güncel teknoloji ile uyumluluk arz eden uygun güvenlik düzeyini sağlayıcı teknik ve idari tedbirler kapsamında korunmaktadır.  DeFacto, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın verilerin ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde sorumlu tutulamaz.    
  • Üye, Program kapsamında site üzerinden oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DeFacto’ya karşı sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı DeFacto’nun, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  • Üye, DeFacto’nun kendisine önceden bildirmeden program şartlarını değiştirebileceğini, programı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları programın iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Üye, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan DeFacto hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
  • Program üyeliği kişiye özeldir, üye dışında başka biri tarafından kullanılamaz. Haklar DeFacto izin vermediği sürece devredilemez ve kötüye kullanılamaz. Aksi halde üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlar derhal geri alınır ve alınacak her türlü tedbirden ve bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflardan üye sorumlu olur.
  • Program kapsamında elde edilen puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Program’dan faydalanması için numarasını, kullanıcı adı ve/veya bu kapsamdaki her nevi bilgiyi başkasına açıklamamayı, vermemeyi, kullandırmamayı, bunların uygun güvenlik düzeyi dahilinde saklanmasından bizzat sorumlu olduğunu; sahip olduğu üyeliğin, başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya Programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, DeFacto’yu derhal bilgilendireceğini, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.
  • Program üyeliği www.defacto.com.tr web sitesi veya mobil uygulama üzerinden her zaman başlatılabilir. Bu durumda üyeliğin tamamlanması ve puan kullanımı için ek bir işleme gerek bulunmamaktadır. Aynı zamanda Program üyeliği; çağrı merkezi kanalıyla, mağazalarda kasa önü bölgesinde veya mağazalarda operasyonların sağlanması amacıyla DeFacto çalışanları tarafından, DeFacto mağazalarında “mağazada öde” sistemi gibi, DeFacto ürünlerinin satışı ve pazarlamasına imkan veren sistemlere ulaşım imkanı veren Retail Master uygulaması üzerinden de başlatılabilir. Bu durumda program üyeliğinin başlatılması amacıyla üyenin cep telefonu numarası doğrulanır. Ancak üyenin puan kullanabilmesi ve özel avantajlarından yararlanabilmesi için üyelik sürecini mutlaka tamamlanması gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanabilmesi için üye, kendisine gelen kısa mesaj yönlendirmelerini takip ederek www.defacto.com.tr web sitesi veya mobil uygulama üzerinden gerekli diğer bilgilerini girerek üyeliğini tamamlayarak aktif hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde üye yalnızca cep telefonu numarası üzerinden puan kazanabilecek olup söz konusu puanları kullanamayacak ve üyeliğin getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.
  • Üye, Program üyeliğini, çağrı merkezi kanalıyla veya giftclub@defacto.com adresine gönderilen elektronik posta kanalları üzerinden bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirebilir. Bu durumda söz konusu bildirimin DeFacto’ya ulaşmasından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde üyelik sona erer.  Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üyelik boyunca kazanılan tüm haklar ve kazanımlar son bulur.    
  • Program dahilinde sunulacak kampanyalar, kazanılacak puanlar ve uygulanacak avantajlar DeFacto mağazalarının tümü veya bir kısmında geçerli olabilir. Aynı zamanda Program kapsamında site veya mobil uygulamada geçerli olan kampanyalar DeFacto mağazalarının tamamı veya bazılarında geçerli olmayabilir.
  • Gift puan kazanımı ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için defacto.com.tr/giftclub/sikca-sorulan-sorular adresini ziyaret edebilirsiniz.
  • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden birini ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olup, DeFacto’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, DeFacto'nun Üye’ye karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.    
 
 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
  • DeFacto, sunulan hizmetleri ve işbu Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değişitirebilir. Değişiklikler site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 
 1. Delil Sözleşmesi
  • Üye, Sözleşme'den doğabilecek her türlü ihtilafta larda DeFacto’nun defter kayıtlarınınyla, mikrofilm, mikrofiş,  ve telefon, log kayıtlarının, elektronik posta yazışmalarının ve  bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tarafların kayıtlarında herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık tespit edilmesi durumunda DeFacto’nun sistemlerinde tutulan kayıtlar geçerli kabul edilecektir.
 
 1. İhtilafların Çözümü
  • İşbu Sözleşme'yle ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk Hukuku mevzuatı uygulanacaktır.
  • İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
 1. Yürürlük Ve Fesih
  • Üye, işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiğini taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Üye'nin, Program’a üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya DeFacto tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DeFacto, Üye’nin, Sözleşme’ye herhangi bir hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda Sözleşme’yi her zaman derhal feshedebilecektir.   
 
İşbu sözleşme, altı ana madde ve dört sayfadan ibaret olarak Üye’nin Programa dahil olmasıyla birlikte akdedilmiş olup Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.