Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP
CHATBOT UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, https://www.defacto.com.tr/ internet sitesinde yer alan Chatbot uygulamamız aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Defacto Perakende Tic. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
Sohbetiniz sırasında paylaşabileceğiniz kimlik, iletişim ve Chatbot’a yazabileceğiniz diğer kişisel verileriniz,
  • KVKK md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Chatbot uygulamamız kapsamında ürün ve hizmetlerimize ve siparişlerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi kapsamında soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amacıyla iletişim faaliyetinin ve müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi,
  • KVKK md. 5/2-ç’de belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
  • KVKK md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
 
İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik grup şirketlerine, anlaşmalı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve Chatbot hizmetimizin sunulması için destek aldığımız yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır.
 
Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerine dayalı olarak; elektronik ortamda, yapılan görüşmeler sırasında ilettiğiniz bilgilerden ve görüşmelerin yürütüldüğü Chatbot uygulamamız aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanabilmektedir.
 
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.defacto.com.tr adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;
  • Mehmet Akif, Bahariye Cd. No:31, 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
  • Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) defactoperakende.hukuk@hs03.kep.tr iletebilirsiniz.
Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@defacto.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi ve açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerez Tercihleri paneli aracılığıyla her zaman yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.