Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
 
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Defacto Perakende Tic. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 
 
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli müşterilerimizden Chatbot Uygulamamız kapsamında Müşteri asistanı aracılığı ile anlık müşteri problemlerinin çözülmesi, mal / hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, siparişlerin sorgulanması, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimizce işlenmektedir.
 
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması kanununun 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, Chatbot Uygulamamız yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup Chatbot Uygulama hizmeti konusunda destek aldığımız tedarikçilerimizle paylaşılacaktır.
 
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
Chatbot uygulaması ile aşağıdaki kişisel verileriniz elde edilecektir;
 
  • Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad
  • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres, sipariş numarası
  • Diğer: Chatbot’a müşteri tarafından yazılabilecek her türlü kişisel veri
 
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik grup şirketleri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları  ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Mehmet Akif, Bahariye Cd. No:31, 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden [email protected] e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.