Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAP

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
 
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
 
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli müşterilerimizden müşteri kayıt işlemleri kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, kişiye özel pazarlama araçlarının sunulması ve alışkanlıklarınız özelinde sizlere yönelik pazarlama yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından siz değerli müşterilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
 
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
Müşteri kayıt işlemleri kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

İletişim Bilgisi: Telefon Numarası
Kimlik Bilgisi: İsim-soyisim , Cinsiyet , Yaş Bilgisi

 
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;
yurt içinde ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımızla, tedarikçilerimize, yurt içindeki iştiraklerimizle, ve grup şirketlerimizle KVKK’nın 8. Maddesinde ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  5. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  7. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından DeFacto KVKK Başvuru Formu sayfasında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. DeFacto, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. DeFacto’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi ve açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerez Tercihleri paneli aracılığıyla her zaman yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.